fbpx

Produkcja akrylu a środowisko

Produkcja akrylu

Co to jest akryl i jakie są jego zalety i wady znajdziecie w naszym poprzednim artykule. Teraz chcielibyśmy wam przedstawić jaki wpływ ma produkcja akrylu na środowisko i jak się to ma w porównaniu do produkcji naturalnych włókien. 

Włókna akrylowe są tworzone poprzez rozpuszczeniu polimeru (substancji chemicznych) w rozpuszczalniku. Po raz pierwszy został wytworzony przez amerykańską firmę DuPont w 1940 roku. W krótkim czasie skala produkcji tego zamiennika wełny ze względu na przystępną cenę osiągnęła gigantyczne rozmiary.

 

Produkcja i transport akrylu

Jak ocenić wpływ danej tkaniny na środowisko? Odpowiemy na to pytanie w ramach czterech wymiarów w ramach których porównamy uciążliwość produkcji akrylu oraz wełny na środowisko naturalne. Te cztery wymiary to:

  1. energochłonność w procesie produkcji, 
  2. zanieczyszczenie wody, 
  3. wpływ na zdrowie człowieka, 
  4. emisja CO2.

Przygotowując poniższe porównanie opieraliśmy się na raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską dotyczącego zmian i wymaganych reform w obszarze produkcji tekstylnej.

Energochłonność w procesie produkcji

Produkcja 1 kg akrylu zużywa porównywalną ilość energii co 19 kg węgla lub wprowadzenie do atmosfery 35 kg równoważnika CO2. Natomiast wytworzenie 1 kg wełny zużywa energię równą spaleniu 7kg. Tak więc produkcja wełny zużywa około 35% energii niezbędnej do wytworzenia takiej samej wagi akrylu.

Zanieczyszczenie wody

Nie jest tajemnicą, że najbardziej spragnioną wody rośliną jest bawełna. Ponadto do produkcji rolnej bawełny w porównaniu z innymi rodzajami włókien stosuje się dużą ilość nawozów i środków agrochemicznych. 

 

Wkład produkcji tekstylnej w zanieczyszczenie wody

Wracając do porównania wełny i akrylu, konsumpcja wody w całym procesie produkcyjnym akrylu jest prawie 3 krotnie wyższa niż w przypadku wełny. Wynika to w szczególności z procesu technologicznego produkcji akrylu, w ramach którego znaczne ilości fosforu dostają się bezpośrednio do środowiska wodnego. Ponadto proces barwienia akrylu pożądanym kolorem wymaga zużycia większej ilości płynów barwiących.

Wpływ na zdrowie człowieka

Końcowy proces włókien syntetycznych jest znacznie bardziej szkodliwy w porównaniu do naturalnych. Formowanie i wykańczanie tkanin to procesy niezwykle energochłonne, co wymaga spalania ogromnych nakładów zasobów kopalnych. Które uwalniają do atmosfery cząsteczki i inne szkodliwe substancje.

Jak produkcja akrylu wplywa na nasze zdrowie
Emisja C02

Mało kto wie, że akryl jest polimerem powstałym z pochodnych ropy naftowej. W związku z tym obliczając ślad węglowy dolicza się również emisję związaną z samym wydobyciem i przetwórstwem ropy. Ponadto z racji wysokiej energochłonności produkcji emisja CO2 jest bardzo wysoka, co widać na poniższym wykresie.

 

Wpływ na środowisko produkcji tkanin

 

Produkcja wełny również związana jest z pewną emisją CO2 jednak za wyjątkiem produkcji jedwabiu jest ona znacząco niższa niż w przypadku innych tkanin. Głównym emitentem CO2 w procesie produkcji wełny jest sama owca. Zwierzę to, jak każdy inny roślinożerca podczas trawienia (pożerania smacznej trawy) wydala znaczną ilość gazów.

Ponadto z racji, że zdecydowana większość światowej produkcji wełny jest wytwarzana w sposób tradycyjny to jest z wykorzystaniem starych maszyn tkackich efektywność energetyczna tych zakładów jest bardzo niska. Co przekłada się na relatywnie wysokie poziomy emisji dwutlenku węgla. 

Podsumowując, procesy produkcji akrylu i wełny znajdują się na dwóch przeciwstawnych końcach uciążliwości dla środowiska. Naprawdę ciężko jest znaleźć inną zaletę akrylu poza jego niską ceną. A jak widać w powyższej analizie szukaliśmy naprawdę głęboko. 🙂